ช่วยให้คุณสร้างคอลเลกชันใหม่ ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลลงในคอลเลกชันที่มีอยู่ หรือลบคอลเลกชัน
ช่วยให้คุณเพิ่มเอกสารเข้าไปในคอลเลกชันที่มีอยู่แล้วได้
"อนุญาตให้คุณเพิ่มผู้ใช้ใหม่ สรุปคอลเลกชันในระบบ นำเสนอข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม Greenstone"
บอกคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Greenstone และโครงการห้องสมุดดิจิทัลประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งโครงการถือกำเนิดขึ้น
คู่มือโปรแกรม Greenstone
 

ebook2home.com เป็นเวปไซด์ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักคิด นักเขียน นักวิจัย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ด้วยระบบที่สามารถสืบค้นได้โดยง่ายจากคำสำคัญ ผู้แต่ง หรือปีที่ผลิต เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานอย่างแพร่หลาย โดยผลงานที่นำเสนอจะเป็นผลงานที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ทั้งในส่วนที่เผยแพร่ฟรีและในส่วนที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ ผู้สนใจส่งผลงานหนังสือ ตำรา เรื่องสั้นหรือผลงานนวัตกรรมได้ที่

Email:ebook2home.c@gmail.com ทางทีมงานจะพิจารณาต้นฉบับและตอบรับโดยเร็ว