หน้าแรก

หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ
หน้าแรกของโปรแกรม Greenstone

แฟ้มการกำหนดค่า
llssite.cfg
main.cfg

แฟ้มบันทึก
แฟ้มบันทึกการใช้งาน
แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด

การจัดการผู้ใช้
แสดงรายการผู้ใช้
เพิ่มผู้ใช้ใหม่
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
อาร์กิวเมนต์
การกระทำ
เบราวเซอร์
โปรโตคอล